Primaire plantaardige productie

Alle formulieren van aanvraag tot certificatie kunt u hier terugvinden.

Bij de algemene formulieren vindt u de formulieren terug i.v.m. aanvraag of overeenkomst, overname, bezoekregister, klachtenformulier, … die voor alle lastenboeken met betrekking tot de primaire plantaardige productie van toepassing zijn.

De formulieren specifiek per lastenboek zijn onder het respectievelijke lastenboek terug te vinden.

Algemeen
Sectorgids autocontrole G-033 en Vegaplan Standaard voor de loonwerker

Lastenboek Sectorgids autocontrole G-033 + Lastenboek Vegaplan Standaard voor de loonwerker

Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)

Checklijst/zelfaudit (jaarlijks in te vullen en bij te houden) – alleen de vragen overeenstemmend met uw activiteiten zijn van toepassing

Sectorgids autocontrole G-040 (= voor de land- en/of tuinbouwer)
Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie (incl. IPM)
Voedselveiligheid Aardappelen (VVA)
GlobalG.A.P. V5.1

Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)

Aanvraagformulier GlobalG.A.P. certificatie

Checklist Zelfaudit

Intern zelf-assessment, incl. voedselveiligheid verklaring (Food Safety Policy Declaration)

Bedrijf – situatieschets

Productielocaties – risicobeoordeling en managementplan

Hygiëne en productcontaminatie – risicobeoordeling

Hygiëne – procedure en instructies

Veiligheid en gezondheid – risicobeoordeling en procedures

Ongevallenprocedure, incl. toelichtingsnota EHBO

Opleidingen – registratie

Personeel – opleidingen en vaardigheden (incl. fytolicentie)

Reiniging – procedure en registratie

Loonwerker – assessment

Afval en verontreinigende stoffen – actieplan

Natuur – actieplan

Energiebronnen en -verbruik

Klachten – procedure en registratie

Voedselveiligheid (Food Defense) – risicobeoordeling en procedure

Productstroom – massabalans

Voedselfraude (Food Fraud Mitigation) – risicobeoordeling en actieplan

Uitgangsmateriaal en plantenopkweek – monitoring en registratie

Adviseur – verklaring

Meststoffen en voedingsoplossingen – registratie

Organische meststoffen – risicobeoordeling

Irrigatie/fertigatie – managementplan en registratie

Water – risicobeoordeling en managementplan

Geïntegreerde gewasbescherming IPM

Gewasbeschermingsmiddelen – registratie

MRL overschrijdingen – risicobeoordeling

Meldingsplicht

Machines en apparatuur – controle en onderhoud

Produce handling – risicobeoordeling

Glas en harde plastiek – breuk – procedure en registratie

Temperatuurcontrole langdurige opslag verpakt product

Ongediertebestrijding

Recirculatiewater – registratie

BIJLAGE 1: Certificatie activiteiten in de grensstreek

BIJLAGE 2: Producentenorganisatie/afnemer – verklaring

BIJLAGE 3: PO/afnemer residumonitoringplan GBM – plannen conform GLOBALG.A.P. Annex CB 5

Monstername

Leave a Comment