Primaire dierlijke productie

CKCert voert audits uit volgens meerdere lastenboeken of normen zoals hieronder aangegeven.

Hierbij vindt u ook het:

– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert) (ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

om een audit voor één of meerdere lastenboeken aan te vragen op uw bedrijf.  Mocht u dit wensen, gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

Sectorgids G-040

De G-040 of de sectorgids voor autocontrole voor de Primaire Productie, versie 1 dd 13.07.2012.

De sectorgids bevat de vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV.  Een landbouwer die de sectorgids toepast, is bijgevolg in orde voor het FAVV.

De Primaire Dierlijke Productie zit omvat in de module C.

Binnen de dierlijke productie zijn er specifieke eisen opgesteld voor melkvee, vleesvee, vleeskalveren, varkens, kleine herkauwers en hertachtigen, broeierijen, pluimvee (reproductiepluimvee, braadkippen, legpluimvee, pluimvee bestemd voor de productie van foie gras …) loopvogels, paardachtigen, konijnen.

Bijkomende informatie omtrent de sectorgids G-040 kunt u verkrijgen op www.codiplan.be

Belplume

De Integrale Kwaliteitsbeheersing Pluimvee is in het Belplume label terug te vinden.

De krachtlijnen waarrond de Belplume lastenboeken zijn uitgewerkt, zijn het produceren van veilig kippenvlees en veilige eieren, het waarborgen van degelijke productiemethodes en -omstandigheden, de zorg voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, het verzekeren van transparantie en traceerbaarheid via het uitwisselen en terugkoppelen van gegevens.

Bijkomende informatie omtrent Belplume kunt u verkrijgen op www.belplume.be

CodiplanPLUS Rund

Het CodiplanPLUS Rund lastenboek kadert in het Generiek Lastenboek Rundvlees of GLR.  Het is tot stand gekomen door de vergelijking van de verschillende gebruikelijke lastenboeken voor de rundvleesproductie, tov van elkaar en tov de sectorgids.  Enkel de punten die gemeenschappelijk zijn tussen de verschillende lastenboeken, zijn weerhouden in het CodiplanPLUS Rund lastenboek.

CodiplanPLUS Rund omvat een 16-tal vereisten, voornamelijk dierenwelzijnsnormen.  Deze vereisten worden gecontroleerd tijdens de audit van de G-040 (sectorgids module C = Primaire Dierlijke Productie).

Bijkomende informatie omtrent CodiplanPLUS Rund kunt u verkrijgen op www.codiplan.be

CodiplanPLUS Varken

Het CodiplanPLUS Varken kwaliteitslabel staat voor veilig en betrouwbaar varkensvlees van bij ons. Dit label is als gelijkwaardig beschouwd met het QNS label Duitsland.

Bijkomende informatie omtrent dit label kunt u verkrijgen op www.codiplan.be

Certus

Aan welke normen u als varkensproducent moet voldoen, kan u terugvinden in het Lastenboek en Intern Reglement van Certus dd. 01/07/2013.  Informatie betreffende ‘hoe kan ik mij aansluiten’, ‘controles en sancties’, ‘welke documenten moet ik bijhouden’ kunt u terugvinden op www.certus.be

Leave a Comment