Primaire plantaardige productie

CKCert voert audits uit volgens meerdere lastenboeken of normen zoals hieronder aangegeven.

Hierbij vindt u ook:

– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert) (ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

om een audit voor één of meerdere lastenboeken aan te vragen op uw bedrijf.  Mocht u dit wensen, gelieve dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

Sectorgids autocontrole G-033 (= voor de loonwerker)

De G-033 of de sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie, versie 1 dd 18.02.2009. De sectorgids bevat de vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV.  Een loonwerker die de sectorgids toepast, is bijgevolg in orde voor het FAVV.

De sectorgids G-033 beschrijft de volgende activiteiten:

 • Ontvangst, opslag en gebruik van grondstoffen: zaaizaad, plant- of pootgoed, bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden, meststoffen.
 • Teelt en oogst van de primaire plantaardige producten.
 • Transport.

Bijkomende informatie omtrent de sectorgids G-033 kunt u verkrijgen op de website van Vegaplan.

IKKB Standaard voor de loonwerker

De IKKB Standaard voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie, versie 2.2 dd 01.04.2009.

De IKKB Standaard voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie is gebaseerd op de VEGAPLAN Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie.

De IKKB Standaard voor loonwerkers herneemt de vereisten uit de IKKB Standaard voor landbouwers wanneer deze vereisten verwijzen naar activiteiten die ook door de loonwerker ingevuld kunnen worden.

Bijkomende informatie omtrent deze IKKB Standaard kunt u verkrijgen op de website van Vegaplan.

Sectorgids autocontrole G-040 (= voor de land- en/of tuinbouwer)

De G-040 of de sectorgids voor autocontrole voor de Primaire Productie, versie 2.0 dd 02.09.2015 (verplicht in voege vanaf 25.11.2015)

De sectorgids bevat de vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV.  Een landbouwer die de sectorgids toepast, is bijgevolg in orde voor het FAVV.

De Primaire Plantaardige Productie omvat de volgende modules:

 • Module A = Primaire Plantaardige Productie met als toepassingsgebieden aardappelen met of zonder stockage, groenten-versmarkt, beschutte teelt of openluchtteelt, industriegroenten akkerbouwmatig of intensief, klein of hardfruit, granen, olie- en eiwithoudende gewassen (inclusief stro) met of zonder stockage, onrijpe granen en bijbehorende producten, suikerbieten, cichorei, hop met of zonder stockage, directe verkoop aan de consument, zaaizaden en nevenproducten, plant- en pootgoed, tabak met of zonder stockage.
 • Module B = Ruwvoeder met als toepassingsgebieden hooi, weide- en raaigras, inkuil en voordroogkuil, kuilmaïs, voederbieten.
 • Module D = Niet-eetbare Tuinbouwproducten of Sierteelt met als toepassingsgebieden sier- en bosboomkwekerij, bloemisterij en snijbloemen.

Bijkomende informatie omtrent de sectorgids G-040 kunt u verkrijgen op de website van Vegaplan.

VEGAPLAN Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Standaard (incl. IPM)

De VEGAPLAN Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie, versie 2.0 dd. 02.09.2015 (incl. IPM) (verplicht in voege vanaf 25.11.205).

De vereisten van de VEGAPLAN Standaard bevatten bovenop de vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV, vereisten voortvloeiend uit interprofessionele akkoorden en vereisten met betrekking tot milieu en veiligheid, incl. IPM.

De VEGAPLAN Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie omvat de volgende modules:

 • Module A = Primaire Plantaardige Productie (idem sectorgids autocontrole G-040)
 • Module B = Ruwvoeder (idem sectorgids autocontrole G-040)

Bijkomende informatie omtrent de VEGAPLAN Standaard kunt u verkrijgen op de website van Vegaplan.

VEGAPLAN Standaard NET (Niet Eetbare Tuinbouwproductie)

Vanaf 01/04/2019 biedt CKCert zijn klanten in de sierteelt en boomkwekerij het nieuwe lastenboek Vegaplan Standaard Niet-Eetbare tuinbouwteelten (NET) aan.

In de Vegaplan Standaard NET worden volgende regelgevingen opgenomen waaraan de sierteelt en boomkwekerij is onderworpen:

 • De eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
 • De eisen uit de Sectorgids G-043 voor de handel in niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
 • De eisen uit de IPM checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten);
 • De kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten).


Via de 3-jaarlijke controle en certificatie door CKCert kunnen bedrijven uit deze sector aantonen aan hun afnemers dat zij aan al deze eisen voldoen.

 

Bijkomende informatie omtrent de VEGAPLAN Standaard NET kunt u verkrijgen op de website van Vegaplan 

GlobalG.A.P.

De GlobalG.A.P. norm is een internationale standaard voor goede landbouwkundige praktijken en is vooral bedoeld om de consument over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd op de boerderij gerust te stellen door het minimaliseren van schadelijke milieu-effecten van agrarische bedrijven, vermindering van het gebruik van de chemische input en te zorgen voor een verantwoorde aanpak van de gezondheid en veiligheid, alsmede het welzijn van dieren.

Bijkomende informatie omtrent het GlobalG.A.P. certificatieschema kunt u verkrijgen op de website van FoodPLUS.  FoodPLUS staat in voor de inhoudelijke omschrijving van de richtlijnen.  Deze richtlijnen kunnen op deze vermelde website opgehaald worden.

Voedselveiligheid Aardappelen (VVA)

De Vereniging van de Aardappel Verwerkende Industrie (VAVI) heeft CKCert erkend voor het uitvoeren van VVA-controles.
Het GlobalG.A.P. certificaat en het VVA certificaat worden door VAVI als gelijkwaardig beschouwd.

Monstername

CKCert voert monsternames uit van industriegroenten en aardappelen op het niveau van de primaire productie en rapporteert de resultaten aan de producent, handelaar en/of verwerkende industrie.

Leave a Comment