Monstername

CKCert voert monsternames uit van industriegroenten en aardappelen op het niveau van de primaire productie en rapporteert de resultaten aan de producent, handelaar en/of verwerkende industrie.

Leave a Comment