Monstername

CKCert voert monsternames uit van industriegroenten en aardappelen op het niveau van de primaire productie en rapporteert de resultaten aan de producent, handelaar en/of verwerkende industrie.

Aanvragen  voor monstername van één of meerdere producten kunnen gebeuren via het: Aanvraagformulier monstername

Mocht u dit wensen, gelieve dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen via mail, per fax of per post.

Leave a Comment