Formulieren

Mocht u CKCert als certificeringsinstelling kiezen, gelieve ons vooraf steeds het aanvraagformulier (zie bij formulieren plantaardig of dierlijk met name algemene formulieren) ingevuld en ondertekend te bezorgen (per mail, post of fax).

Als land- en/of tuinbouwer kunt u gebruik maken van bijgevoegde formulieren: de formulieren zijn per lastenboek gegroepeerd.
Deze formulieren zijn van belang ter voorbereiding van de audit op uw bedrijf.

De checklijsten GlobalG.A.P., IKKB en VVA dienen voorafgaand aan de audit op uw bedrijf overlopen en ingevuld te worden.

Privacyverklaring CKCert

Privacyverklaring

 

 

Leave a Comment