Primaire plantaardige productie

Alle formulieren van aanvraag tot certificatie kunt u hier terugvinden.

Bij de algemene formulieren vindt u de formulieren terug i.v.m. aanvraag of overeenkomst, overname, bezoekregister, klachtenformulier, … die voor alle lastenboeken met betrekking tot de primaire plantaardige productie van toepassing zijn.

De formulieren specifiek per lastenboek zijn onder het respectievelijke lastenboek terug te vinden.

Algemeen

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert) (ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Overnameformulier

Perceelsfiche algemeen (pdf)   –  (CKCert-klanten kunnen de xls-versie via mail naar info@ckcert.eu aanvragen)

Perceelsfiche aardappelen (pdf)  (CKCert-klanten kunnen de xls-versie via mail naar info@ckcert.eu aanvragen)

Logo’s en pictogrammen voor het fytolokaal

Bezoekersregister

Klachtenformulier

GlobalG.A.P. IFA Fruit & Groente V5.2

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert) (ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie:

Geldig tot en met 31/03/2021
Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie (ondertekend op te sturen)

Geldig vanaf 01/04/2021
Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie (ondertekend op te sturen)

Checklijst zelfaudit GlobalG.A.P. 5.2 FV (jaarlijks in te vullen)

Foodplus CP Privacy Notice V1
GlobalGAP Data Access Rules V3.3

Doc 01 – Intern zelf-assessment
Doc 02 – Bedrijf situatieschets
Doc 03 – Productielocaties risicobeoordeling en managementplan
Doc 04 – Hygiëne en productcontaminatie risicobeoordeling
Doc 05 – Hygiëne procedure en instructies
Doc 06 – Veiligheid en gezondheid risicobeoordeling en procedures
Doc 07 – Ongevallenprocedure incl EHBO
Doc 08 – Opleidingen registratie
Doc 09 – Opleidingen en vaardigheden (incl fytolicentie)
Doc 10 – Reiniging procedure en registratie
Doc 11 – Loonwerker assessment
Doc 12 – Afval en verontreinigende stoffen actieplan
Doc 13 – Natuur actieplan
Doc 14 – Energiebronnen en verbruik
Doc 15 – Klachten procedure en registratie
Doc 16 – Voedselveiligheid risicobeoordeling en procedure
Doc 17 – Productstroom massabalans
Doc 18 – Voedselfraude risicobeoordeling en actieplan
Doc 19 – Uitgangsmateriaal en plantenopkweek monitoring en registratie
Doc 20 – Adviseur verklaring
Doc 21 – Meststoffen en voedingsoplossing registratie
Doc 22 – Organische meststoffen risicobeoordeling
Doc 23 – Irrigatie fertigatie managementplan en registratie
Doc 24 – Water risicobeoordeling en managementplan
Doc 25 – Geïntegreerde gewasbescherming IPM
Doc 26 – Gewasbeschermingsmiddelen registratie
Doc 27 – MRL overschrijding risicobeoordeling
Doc 28 – Meldingsplicht
Doc 29 – Machines en apparatuur controle en onderhoud
Doc 30 – Productbehandeling risicobeoordeling
Doc 31 – Glas en harde plastiek breuk procedure en registratie
Doc 32 – Langdurige opslag verpakt product temperatuurcontrole
Doc 33 – Ongediertebestrijding
Doc 34 – Recirculatiewater voor laatste spoeling registratie
Doc 35 – Leafy greens producten
Doc 36 – Niet-conform product procedure toepassing en registratie
Doc 37 – Allergenen risicobeoordeling en beheersplan

Bijlage 1 – Certificatie activiteiten in grensstreek
Bijlage 2 – Producentenorganisatie afnemer verklaring
Bijlage 3 – Producentenorganisatie afnemer RMSplan

Recall/Test-procedure

GlobalG.A.P. IFA Bloemen & Siergewassen V5.2

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert) (ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie:

Geldig tot en met 31/03/2021
Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie (ondertekend op te sturen)

Geldig vanaf 01/04/2021
Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie (ondertekend op te sturen)

Checklijst zelfaudit GlobalG.A.P. 5.2 FV (jaarlijks in te vullen)

Foodplus CP Privacy Notice V1
GlobalGAP Data Access Rules V3.3

Vegaplan Standaard en Sectorgids G-040 Mod A/B voor de Primaire Plantaardige Productie (incl. IPM)
Vegaplan Standaard en Sectorgids autocontrole G-033 voor de loonwerker
Vegaplan Standaard NET (Niet Eetbare Tuinbouwproductie = Sierteelt)
Sectorgids autocontrole G-040 Mod D (= Sierteelt)
On the way to PlanetProof PP.4 voor Plantaardige Producten (=PlanetProof PP.4)

Certificatieschema PlanetProof Plantaardige producten PP.4 – 2021

Algemene Certificatievoorwaarden SMK

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert) (ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Aanvraagformulier PlanetProof Certificatie (ondertekend op te sturen)

Checklijst zelfaudit PlanetProof PP.4: aan te vragen door CKCert klanten via info@ckcert.eu (jaarlijks in te vullen)

Voedselveiligheid Aardappelen (VVA)

Handboek-VVA

Telerhandleiding-VVA

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert) (ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Checklist Zelfaudit VVA (Bijlage A) (invullen vóór de audit)

Bijlage D (Nieuw! – in te vullen vóór de audit)

Bijlage E (Nieuw! – in te vullen binnen 3 dagen na reiniging en op te sturen naar afnemers én CKCert vóór 1/10/2020)

Perceelsoverzicht VVA

Perceelsfiche aardappelen

Extra-Bijlagen-VVA

Monstername

Leave a Comment