Primaire plantaardige productie

Alle formulieren van aanvraag tot certificatie kunt u hier terugvinden.

Bij de algemene formulieren vindt u de formulieren terug i.v.m. aanvraag of overeenkomst, overname, bezoekregister, klachtenformulier, … die voor alle lastenboeken met betrekking tot de primaire plantaardige productie van toepassing zijn.

De formulieren specifiek per lastenboek zijn onder het respectievelijke lastenboek terug te vinden.

Algemeen

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Overnameformulier

Perceelsfiche algemeen (pdf)   –  (CKCert-klanten kunnen de xls-versie via mail naar info@ckcert.eu aanvragen)

Perceelsfiche aardappelen (pdf)  (CKCert-klanten kunnen de xls-versie via mail naar info@ckcert.eu aanvragen)

Logo’s en pictogrammen voor het fytolokaal

Bezoekersregister

Klachtenformulier

GlobalG.A.P. IFA Fruit & Groente V5.2

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie:

Aanvraagformulier GLOBALG.A.P. Certificatie (ondertekend op te sturen)

Checklijst zelfaudit GlobalG.A.P. 5.2 FV (jaarlijks in te vullen)

Foodplus CP Privacy Notice V1

GlobalGAP Data Access Rules V3.4

Doc 01 – Intern zelf-assessment
Doc 02 – Bedrijf situatieschets
Doc 03 – Productielocaties risicobeoordeling en managementplan
Doc 04 – Hygiëne en productcontaminatie risicobeoordeling
Doc 05 – Hygiëne procedure en instructies
Doc 06 – Veiligheid en gezondheid risicobeoordeling en procedures
Doc 07 – Ongevallenprocedure incl EHBO
Doc 08 – Opleidingen registratie
Doc 09 – Opleidingen en vaardigheden (incl fytolicentie)
Doc 10 – Reiniging procedure en registratie
Doc 11 – Loonwerker assessment
Doc 12 – Afval en verontreinigende stoffen actieplan
Doc 13 – Natuur actieplan
Doc 14 – Energiebronnen en verbruik
Doc 15 – Klachten procedure en registratie
Doc 16 – Voedselveiligheid risicobeoordeling en procedure
Doc 17 – Productstroom massabalans
Doc 18 – Voedselfraude risicobeoordeling en actieplan
Doc 19 – Uitgangsmateriaal en plantenopkweek monitoring en registratie
Doc 20 – Adviseur verklaring
Doc 21 – Meststoffen en voedingsoplossing registratie
Doc 22 – Organische meststoffen risicobeoordeling
Doc 23 – Irrigatie fertigatie managementplan en registratie
Doc 24 – Water risicobeoordeling en managementplan
Doc 25 – Geïntegreerde gewasbescherming IPM
Doc 26 – Gewasbeschermingsmiddelen registratie
Doc 27 – MRL overschrijding risicobeoordeling
Doc 28 – Meldingsplicht
Doc 29 – Machines en apparatuur controle en onderhoud
Doc 30 – Productbehandeling risicobeoordeling
Doc 31 – Glas en harde plastiek breuk procedure en registratie
Doc 32 – Langdurige opslag verpakt product temperatuurcontrole
Doc 33 – Ongediertebestrijding
Doc 34 – Recirculatiewater voor laatste spoeling registratie
Doc 35 – Leafy greens producten
Doc 36 – Niet-conform product procedure toepassing en registratie
Doc 37 – Allergenen risicobeoordeling en beheersplan

Bijlage 1 – Certificatie activiteiten in grensstreek
Bijlage 2 – Producentenorganisatie afnemer verklaring
Bijlage 3 – Producentenorganisatie afnemer RMSplan

Recall/Test-procedure

GlobalG.A.P. IFA Bloemen & Siergewassen V5.2
Vegaplan Standaard en Sectorgids G-040 Mod A/B voor de Primaire Plantaardige Productie (incl. IPM)
IPM Richtlijnen Vlaanderen

Lastenboek Praktijkgids gewasbescherming (= IPM Richtlijnen Vlaanderen)

Checklijst/zelfaudit: Stel zelf uw checklijst samen (jaarlijks in te vullen en bij te houden) – OPGELET: nieuwe versie checklijst vanaf 14/06/2021

Registratieformulier en aanvraagformulier:

Registratieformulier IPM (word-document) / (pdf-document) (ingevuld op te sturen)

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Vegaplan FR

Lastenboek module Vegaplan FR

Checklijst/zelfaudit: Stel zelf uw checklijst samen (jaarlijks in te vullen en bij te houden)

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Vegaplan Standaard en Sectorgids autocontrole G-033 voor de loonwerker

Lastenboek Vegaplan Standaard voor de loonwerker – versie 2.1 (incl. G-033 versie 3.1)

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Checklijst/zelfaudit: Stel zelf uw checklijst samen (jaarlijks in te vullen en bij te houden)

Vegaplan Standaard NET (Niet Eetbare Tuinbouwproductie = Sierteelt)

Lastenboek Vegaplan Standaard NET (incl. IPM, EG kwaliteit, G-040 Mod D en G-043 Handel)

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Checklijst/zelfaudit: Stel zelf uw checklijst samen (jaarlijks in te vullen en bij te houden)

Sectorgids autocontrole G-040 Mod D (= Sierteelt)
On the way to PlanetProof PP.4 voor Plantaardige Producten (=PlanetProof PP.4)

Certificatieschema PlanetProof Plantaardige producten PP.4 – 2021

Algemene Certificatievoorwaarden SMK

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Aanvraagformulier PlanetProof Certificatie (ondertekend op te sturen)

Checklijst zelfaudit PlanetProof PP.4: aan te vragen door CKCert klanten via info@ckcert.eu (jaarlijks in te vullen)

Voedselveiligheid Aardappelen (VVA)

Handboek-VVA

Telerhandleiding-VVA

Aanvraagformulier:
– Aanvraagformulier (= overeenkomst land- en/of tuinbouwer met CKCert)(ondertekend op te sturen)
– Bijlage bij het aanvraagformulier 

Checklist Zelfaudit VVA (Bijlage A) (invullen vóór de audit)

Bijlage D (Nieuw! – in te vullen vóór de audit)

Bijlage E (Nieuw! – in te vullen binnen 3 dagen na reiniging en op te sturen naar afnemers én CKCert vóór 1/10/2021)

Perceelsoverzicht VVA

Perceelsfiche aardappelen

Extra-Bijlagen-VVA

Monstername

Leave a Comment