GLOBALG.A.P. V5. Editie 5.0-2: Goedgekeurde Belgische Interpretatie dd 31/08/2016

De nieuwe versie van GLOBALG.AP. is gepubliceerd en verplicht in voege vanaf 1/7/2016. Tevens werd de Belgische Nationale Interpretatie goedgekeurd op 16/08/2016 en is deze verplicht te implementeren uiterlijk 3 maanden na publicatie dd 16/11/2016. In deze nieuwe versie GLOBALG.A.P. zijn er nieuwe vereisten alsook vereisten die van niveau veranderen tegenover de vorige versie. Zo wordt er bijvoorbeeld meer aandacht gevraagd voor de microbiologische risico’s in plantaardige teelten. Ook wordt strenger gekeken naar de duurzaamheid van het watergebruik. Andere nieuwe zaken zijn het verplicht registreren van de weersomstandigheden bij de bespuitingen die in een gewas zijn uitgevoerd. Verder is er een algemeen verbod op bemestingen met dierlijke mest binnen 60 dagen voor de oogst. Let wel: dierlijke mest mag nooit gebruikt na aanplanten van bladgewassen en evenmin gedurende het volledige groeiseizoen. Meer informatie …  (GlobalG.A.P. > Documents) en  General overview changes V4/V5 ….

Sinds Juni 2016 voert CKCert de audits uit onder V5, vanaf november 2016 wordt V5.0-2 gevolgd.