GLOBALG.A.P. V5: nieuwe versie

De nieuwe versie van GLOBALG.AP. is gepubliceerd en verplicht in voege vanaf 1/7/2016. In deze nieuwe versie GLOBALG.A.P. zijn er nieuwe vereisten alsook vereisten die van niveau veranderen tegenover de vorige versie. Zo wordt er bijv. meer aandacht gevraagd voor de microbiologische risico’s in plantaardige teelten. Ook wordt strenger gekeken naar de duurzaamheid van het watergebruik. Andere nieuwe zaken zijn het verplicht registreren van de weersomstandigheden bij de bespuitingen die in een gewas zijn uitgevoerd. Verder is er een algemeen verbod op bemestingen met dierlijke mest binnen 60 dagen voor de oogst. Let wel: dierlijke mest mag nooit gebruikt na aanplanten van bladgewassen en evenmin gedurende het volledige groeiseizoen.

Meer informatie … (= GlobalG.A.P. > documents)

General overview changes V4/V5 …

Tot juni 2016 voert CKCert de audits uit onder V4 Vanaf juni 2016 wordt V5 gevolgd.