Betere financiële voorwaarden voor Vegaplan gecertificeerde granen! Aanvraag Vegaplan certificatie noodzakelijk vóór 1/7/2018!

Landbouwers die nog niet over een Vegaplan certificaat beschikken, kunnen tot en met 1 juli 2018 een certificatieaanvraag indienen bij CKCert. Synagra aanvaardt geldige certificaten afgeleverd vóór 31/12/2018 voor een terugbetaling van de malus op de geleverde granen in 2018 (zie website Synagra > Actualiteit > bericht 3/1/2018).  De aanvraag voor een Vegaplan certificatie kan u indienen door het modelaanvraagformulier, terug te vinden via volgende link, ingevuld en ondertekend terug te sturen naar info@ckcert.eu of via post naar CKCert – Technologiepark 2-3 te te B-9052 Zwijnaarde.

Voordelen van deze certificatie: dankzij de Vegaplan certificatie kan de producent aantonen dat hij aan de wettelijke voedselveiligheidseisen (onder de bevoegdheid van het FAVV), aan de IPM-eisen (onder de bevoegdheid van de Gewesten), aan een groot deel van de randvoorwaarden en aan de nodige criteria voor markttoegang voldoet. De landbouwer die voor al zijn teelten gecertificeerd is voor de Vegaplan Standaard zal ook kunnen profiteren van een financiële bonus op de jaarlijkse FAVV-heffing (ca 50€ i.p.v. 200€).

Voor meer info omtrent het terugbetalingssysteem van Synagra:  zie www.Synagra.be