Nieuw – GRASP V1.3 ‘GlobalG.A.P Risk Assessment on Social Practice’

GRASP behoort tot de familie van GLOBALG.A.P. standaarden. GRASP  staat voor ‘GlobalG.A.P Risk Assessment on Social Practice’, waarbij het niet enkel over Goede Landbouw Praktijken gaat maar ook over de Sociale Praktijken in het landbouwbedrijf. Een GRASP toetsing wordt door verschillende afnemers en grootwarenhuisketens gevraagd  tegenwoordig.

In deze vrijwillige toetsing worden de gangbare en wettelijke verplichtingen rond arbeidsbeleid, arbeidscontracten, afspraken met werknemers rond verloning, verlofregeling etc. getoetst aan de hand van een 11-tal punten. Het doel is goede sociale praktijken toe  te passen met een correcte behandeling van werknemers, die toch een belangrijke peiler in een landbouwbedrijf vormen. Dit in het kader van streven naar een duurzame samenwerking met de werknemers van het bedrijf.

Vanaf 03/10/2016 kan CKCert GRASP assessments in België en Frankrijk uitvoeren. Voor Nederland konden deze al sinds 2014 uitgevoerd worden, maar nu staan ook inspecteurs klaar voor België en Frankrijk!

GRASP wordt gecombineerd met de volgende GLOBALG.A.P. audit. Indien nodig wordt het GRASP assessment apart uitgevoerd zodat alles tijdig in orde is.

U kunt ons vrijblijvend contacteren voor vragen en offerte via info@ckcert.eu of via 0032 9 330 10 20.

Meer info op de website van GlobalG.A.P.