Nieuwe versie Vegaplan Standaard v. 1.0 en Sectorgids Autocontrole G-033 v. 2.0 voor Loonwerkers

Vanaf 11.10.2016 treedt het nieuwe lastenboek Vegaplan Standaard 1.0 voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken verplicht in voege samen met de nieuwe Sectorgids Autocontrole G-033 2.0 voor Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie. Het nieuwe lastenboek Vegaplan Standaard versie 1.0 vervangt de IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie voor Loonwerk.

Het is vanaf nu voor loonwerkers eveneens mogelijk om een combi-audit tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids Autocontrole G-033 te laten uitvoeren. Het FAVV heeft op 30.06.2016 de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard versie 1.0 en de Sectorgids Autocontrole versie 2.0 aangezien de eisen van de Sectorgids integraal zijn opgenomen in de Vegaplan Standaard.

Meer info kan u telefonisch verkrijgen op +32 9 330 10 20, op www.vegaplan.be  of op deze website onder Formulieren – Primaire Plantaardige Productie – Sectorgids autocontrole G-033 en Vegaplan Standaard voor de loonwerker.