Over ons

CKCert staat voluit voor Centrum voor Kwaliteitscontrole en Certificatie en is actief in de landbouw, tuinbouw en verwerkende voedingsindustrie.

CKCert:

  • controleert de naleving van de verschillende lastenboeken en reikt een certificaat uit aan elke aanvrager die de van toepassing zijnde normen respecteert.
  • staat tevens in voor productcontroles met betrekking tot de naleving van de productkwaliteit in het kader van het Flandria Lastenboek.
  • voert monsternames uit van industriegroenten en aardappelen op het niveau van de primaire productie.

CKCert heeft een kwaliteitsmanagementsysteem uitgewerkt volgens de internationale normen:

  • ISO 17020 (voor keuringsinstellingen)
  • ISO 17065 (voor certificeringsinstellingen)

Accreditatie

CKCert is geaccrediteerd zoals aangegeven in de respectievelijke accreditatiecertificaten 429-INSP en 429-PROD.
Deze accreditatie verzekert een correcte werking en garandeert de kwaliteit van onze certificatie-instelling.

Erkenning

CKCert is erkend door:

  • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be)
  • het Vlaams Gewest voor de controle op de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit
  • Lava voor productcontroles/certificatie Flandria (www.lava.be)
  • GlobalG.A.P. voor de certificatie van de productie van individuele producenten en producent groeperingen (www.global.org)
  • VAVI voor de certificatie van aardappelen (www.vavi.nl)
  • Vegaplan voor de certificatie van de Primaire Plantaardige Productie (www.vegaplan.be)
  • Codiplan voor de certificatie voor de Primaire Dierlijke Productie (www.codiplan.be)

Leave a Comment