Home

Vanaf 1 januari 2019 nieuw officieel straatnummer: Technologiepark 90 (Zone A6b)

Lees verder →

Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2018/2019

Het handboek “Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2018/2019” is beschikbaar (zie www.vavi.nl). Informeer bij uw afnemer(s) naar de noodzaak van VVA-certificatie voor komende campagne. Er zijn tegenover vorige campagne enkele wijzigingen. Belangrijk: Perceelsfiches worden gecontroleerd tijdens de VVA-bedrijfscontrole en moeten vooraf ingevuld worden en beschikbaar zijn. Perceelsinventaris: idem Indien gebruik wordt

Lees verder →

Privacyverklaring

CKCert voldoet aan de eisen van de Europese privacywetgeving (GDPR) Meer informatie

Lees verder →

Betere financiële voorwaarden voor Vegaplan gecertificeerde granen! Aanvraag Vegaplan certificatie noodzakelijk vóór 1/7/2018!

Landbouwers die nog niet over een Vegaplan certificaat beschikken, kunnen tot en met 1 juli 2018 een certificatieaanvraag indienen bij CKCert. Synagra aanvaardt geldige certificaten afgeleverd vóór 31/12/2018 voor een terugbetaling van de malus op de geleverde granen in 2018 (zie website Synagra > Actualiteit > bericht 3/1/2018).  De aanvraag voor een Vegaplan certificatie kan

Lees verder →

GLOBALG.A.P. V5.1: nieuwe versie

De nieuwe versie van GLOBALG.AP. is gepubliceerd en verplicht in voege vanaf 1/10/2017. In deze nieuwe versie GLOBALG.A.P. zijn er een 4-tal vereisten die van niveau veranderen tegenover de vorige versie (met name van aanbeveling naar Minor must). Zo wordt er bijv. meer aandacht gevraagd voor voedselfraude en de accreditatie van het labo dat watermonsters

Lees verder →