Home

GLOBALG.A.P. V5. Editie 5.0-2: Goedgekeurde Belgische Interpretatie dd 31/08/2016

De nieuwe versie van GLOBALG.AP. is gepubliceerd en verplicht in voege vanaf 1/7/2016. Tevens werd de Belgische Nationale Interpretatie goedgekeurd op 16/08/2016 en is deze verplicht te implementeren uiterlijk 3 maanden na publicatie dd 16/11/2016. In deze nieuwe versie GLOBALG.A.P. zijn er nieuwe vereisten alsook vereisten die van niveau veranderen tegenover de vorige versie. Zo

Lees verder →

Nieuwe versie Vegaplan Standaard v. 1.0 en Sectorgids Autocontrole G-033 v. 2.0 voor Loonwerkers

Vanaf 11.10.2016 treedt het nieuwe lastenboek Vegaplan Standaard 1.0 voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken verplicht in voege samen met de nieuwe Sectorgids Autocontrole G-033 2.0 voor Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie. Het nieuwe lastenboek Vegaplan Standaard versie 1.0 vervangt de IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie voor

Lees verder →

Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2016/2017

Het handboek “Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2016/2017” is beschikbaar (zie www.vavi.nl). Informeer bij uw afnemer(s) naar de noodzaak van VVA-certificatie voor komende campagne. Er zijn tegenover vorige campagne geen wijzigingen. Belangrijk: – Perceelsfiches worden gecontroleerd tijdens de VVA-bedrijfscontrole en moeten vooraf ingevuld worden en beschikbaar zijn. – Perceelsinventaris: idem –

Lees verder →

GLOBALG.A.P. V5: nieuwe versie

De nieuwe versie van GLOBALG.AP. is gepubliceerd en verplicht in voege vanaf 1/7/2016. In deze nieuwe versie GLOBALG.A.P. zijn er nieuwe vereisten alsook vereisten die van niveau veranderen tegenover de vorige versie. Zo wordt er bijv. meer aandacht gevraagd voor de microbiologische risico’s in plantaardige teelten. Ook wordt strenger gekeken naar de duurzaamheid van het

Lees verder →

Versie 2.0 G-040 / versie 2.0 Vegaplan Standaard

Op 13.10.15 heeft het FAVV  haar akkoord gegeven betreffende de equivalentie tussen versie 2.0 van de G-040 (Sectorgids Autocontrole Primaire Productie) en versie 2.0 van de Vegaplan Standaard (Primaire Plantaardige productie). Meer info: zie www.favv.be en www.vegaplan.be. Van toepassing vanaf 25.11.2015.

Lees verder →