Home

GLOBALG.A.P. V5: nieuwe versie

De nieuwe versie van GLOBALG.AP. is gepubliceerd en verplicht in voege vanaf 1/7/2016. In deze nieuwe versie GLOBALG.A.P. zijn er nieuwe vereisten alsook vereisten die van niveau veranderen tegenover de vorige versie. Zo wordt er bijv. meer aandacht gevraagd voor de microbiologische risico’s in plantaardige teelten. Ook wordt strenger gekeken naar de duurzaamheid van het

Lees verder →

Versie 2.0 G-040 / versie 2.0 Vegaplan Standaard

Op 13.10.15 heeft het FAVV  haar akkoord gegeven betreffende de equivalentie tussen versie 2.0 van de G-040 (Sectorgids Autocontrole Primaire Productie) en versie 2.0 van de Vegaplan Standaard (Primaire Plantaardige productie). Meer info: zie www.favv.be en www.vegaplan.be. Van toepassing vanaf 25.11.2015.

Lees verder →

Vegaplan Standaard uitgebreid met twee nieuwe luiken: IPM en duurzaamheid

Vanaf 1 maart 2014 verbreedt de Vegaplan Standaard zijn certificeringsscope, door de opname van de Europese en Regionale eisen in verband met geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en de opname van maatregelen in het kader van duurzame ontwikkeling. Het lastenboek en de checklijst zijn beschikbaar op de website www.vegaplan.be  Deze documenten treden in werking op 1 juni

Lees verder →

Nieuwe versie voor het lastenboek CodiplanPLUS Varken

Vanaf 01/01/2014 treedt de versie 4 van het lastenboek CodiplanPLUS Varken in voege. Er zijn 3 belangrijke aanpassingen te melden: – controle op gecertificeerd transport tussen varkenshouders – registratie van het antibiotica gebruik – verhoging van het aantal onaangekondigde audits van 10 % naar 20 % De interpretatie van deze normen is terug te vinden

Lees verder →

Nieuwe versie van de Sectorgids autocontrole G-040/IKKB Standaard voor de primaire plantaardige productie

De nieuwe versie (4.1) van de IKKB Standaard en (1.1) voor de Sectorgids autocontrole G-040 voor de primaire plantaardige productie treedt in werking op 3 december 2013. In module A van de sectorgids voor de primaire plantaardige productie, die volledig in de IKKB Standaard is opgenomen, zijn nieuwe eisen bijgevoegd voor de sector kiemgroenten. Het

Lees verder →