Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2016/2017

Het handboek “Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2016/2017” is beschikbaar (zie www.vavi.nl). Informeer bij uw afnemer(s) naar de noodzaak van VVA-certificatie voor komende campagne. Er zijn tegenover vorige campagne geen wijzigingen.

Belangrijk:

Perceelsfiches worden gecontroleerd tijdens de VVA-bedrijfscontrole en moeten vooraf ingevuld worden en beschikbaar zijn.

Perceelsinventaris: idem

– Indien gebruik wordt gemaakt van een loonwerker dient een kopie van diens certificaat in uw bezit te zijn.

– De zelfbeoordelingschecklijst moet elk jaar ingevuld worden vóór de controle.

– De hygiëneregels dienen zichtbaar opgehangen te worden op het bedrijf.

– De heraudit dient tijdig plaats te vinden (voor de vervaldatum).