Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2018/2019

Het handboek “Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2018/2019” is beschikbaar (zie www.vavi.nl). Informeer bij uw afnemer(s) naar de noodzaak van VVA-certificatie voor komende campagne. Er zijn tegenover vorige campagne enkele wijzigingen.

Belangrijk:

  • Perceelsfiches worden gecontroleerd tijdens de VVA-bedrijfscontrole en moeten vooraf ingevuld worden en beschikbaar zijn.
  • Perceelsinventaris: idem
  • Indien gebruik wordt gemaakt van een loonwerker dient een kopie van diens certificaat in uw bezit te zijn. U dient erop toe te zien dan de loonwerker volgens VVA regels werkt.
  • De zelfbeoordelingschecklijst moet elk jaar ingevuld worden vóór de controle.
  • De hygiëneregels dienen zichtbaar opgehangen te worden op het bedrijf.
  • Gebruik goedafgestelde, schone, goedwerkende en goedgekeurde verdeelapparatuur / spuit. Dit geldt voor veld- en rijenspuit, vernevelapparatuur en de onkruidstrijker